Dao Gao

Andy Lau Pop 25 December 2009 EMI Hong Kong