Qing Niao Blue Bird

Zhou Hua Jian Mando & Canto Pop January 1, 1991 Rock Records (S) Pte Ltd