Qing Niao Blue Bird

Zhou Hua Jian Mando/Canto pop January 1, 1991 Rock Records (S) Pte Ltd