I Don'T Wanna Say Goodbye

Zhang Yu-Sheng Mando & Canto Pop January 1, 1992 WM Taiwan