Wo Yi Ren Shi Ni De Qing Ren

Zan Chieh Lin Mando & Canto Pop January 1, 1996 WM Taiwan