Hang Zhong Bu Yao Wen

Paula Tsui Mando/Canto pop May 2, 1981 Sony Music Entertainment