Bai Dai Shi Dai Qu Chuan Qi Vol.1 : Grace Chang

Grace Chang Mando & Canto Pop May 20, 2002 EMI Hong Kong