Bai Dai Shi Dai Qu Chuan Qi Vol.1 : Grace Chang

Lan Ge Mando & Canto Pop May 20, 2002 EMI Hong Kong