Shan Liang Mei Yi Tian Shining Xin Ge + Jing Xuan

Kelly Chen Mando & Canto Pop June 14, 2002 Universal Music Italia srL.