Zhen Kong Shi Jiu Xiao Shi

Jacky Cheung Mando/Canto pop January 1, 1993 Universal Music Australia Pty. Ltd.