Mei Tian Ai Ni Duo Yi Xie

Jacky Cheung Mando & Canto Pop June 20, 1993 Universal Music (Pty) Ltd.