Ming Yun Fu Hao (Xin Cheng Chang Hao Yin Yue Da Pai Dui Live)

Hacken Lee Mando & Canto Pop June 14, 2002 Universal Music (Thailand) Ltd.