Xuan Ze

林子祥 Mando & Canto Pop January 1, 1994 WM Hong Kong