Wo De Wang Fei Shi Dai (Taiwan Version)

Faye Wong Mando & Canto Pop June 8, 2001 Universal Music (Pty) Ltd.