Lian Ai Yu Gao

Danny Chan Mando & Canto Pop January 1, 1996 WM Hong Kong