MixRadio

Yi Sheng Zhi Yuan Ai Yi Ci

Cally Kwong Mando/Canto pop September 6, 1993 EMI Hong Kong