Lian Ai Zhong

Aaron Kwok Mando/Canto pop January 1, 1999 WM Hong Kong