Lian Ai Zhong

Aaron Kwok Mando & Canto Pop January 1, 1999 WM Hong Kong