Qian Zhi Zhen Ci Zai Xin

林子祥 Mando & Canto Pop January 1, 1990 WM Hong Kong