Ni Zai He Fang

林子祥 Mando/Canto pop July 10, 1998 EMI Hong Kong