Zhi Xiang Yi Sheng Gui Ni Zou

Jacky Cheung Mando & Canto Pop October 2, 1993 Universal Music (Pty) Ltd.