Wan Qian Chong Ai 30 Shou

周慧敏 Mando & Canto Pop June 14, 1988 OOO Universal Music