Wei Shui Xin Sui

Cally Kwong Pop 6 de septiembre de 1993 EMI Hong Kong