If I Told You That

Whitney Houston Soul, R&B e Funk 07 ottobre 1996 Arista