Tough Truckin'

Duke Ellington Jazz 23 luglio 1991 Legacy/Columbia