Dudhe Te Bhari Talavadi

Kishore Manraj - Chorus Gujarati 18 March 1994 Venus