Sogasu Juda Tarama - Raga - Kannada Gowlai/Tala - Rupakam

Bombay Jayashri Carnatic Classical 6 December 2011 Amutham