Medley : Ying Guang Fen Hong, X Pai Dui, Fa Re Fa Liang, Xing Xiu Chuan Shuo

Sammi Cheng Pop 1 janvier 2004 WM Hong Kong