Wu Wei Jing Quo (Dian Ying "Xin Zui Jia Pai Dang Zhi Bing Ma Yong Feng Yun" Ge Qu)

Sam Hui Pop 8 avril 2009 Universal Music (Pty) Ltd.