Duende (with Nitai Hershkovits)

Avishai Cohen Jazz 21 mai 2012 Parlophone France