Chu Lian

Danny Chan Pop 1. August 2002 EMI Hong Kong