Zhui (Dian Ying " Jin Zhi Yu Ye " Ge Qu)

Leslie Cheung Pop 24 March 2010 Universal-Island Records Ltd.